Mentoren

Iedere klas - en dus iedere leerling - heeft een mentor. Deze docent is het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en hun ouders. Bij deze docent kan de leerling altijd terecht, wanneer er iets aan de hand of onduidelijk is. De mentor is ook de spil in de communicatie tussen ouders en school, behalve als het gaat om ziek-, afwezig- en betermeldingen.

Leerjaar 1

Klas
Mw./Dhr.
Achternaam
E-mail
b1a1/b1a2
Mw.
Van Leijden
b1b1/b1b2
Mw.
Schut

Leerjaar 2

Klas
Mw./Dhr.
Achternaam
E-mail
b2a1/b2a2
Dhr.
Sijtsma
b2b1/b2b2
Mw.
De Vries